P1 – LED – Del 3 : FOR-Loop

FOR-løkker er et veldig viktig og nyttig verktøy i programering. Ofte skal et program gjøre samme oppgaven mange ganger og i steden for å skrive mange nesten like linjer med kode kan vi bruke en løkke som gjentas flere ganger. En FOR-løkke kan i tillegg til å gjenta seg selv også endre en variabel for hver gang den kjøres.

 

Oppgaver:
1. Lag et program som får en lampe til å blinke fortere og fortere.

2. Lag et program hvor en grøn lampe blinker 10 ganger. Etter det lyser en rød lampe i 2 sekunder før den grønne begynner igjen.

3. Lag et program hvor to lamper blinker. Den ene blinker fortere og fortere, den andre saktere og saktere.