P1 – LED – Del 4 : 6 lamper

Dette er siste del av prosjektet med LED-lamper. I denne videoen kan du se hvordan du kan koble opp 6 lamper på en ryddig måte og programere disse til å blinke etter hverandre. For å unngå å skrive alt for mye kode bruker vi variabler og for-løkker for å skru på og av en og en lampe.

Før du går videre til neste prosjekt bør du kunne:

  • koble opp en lampe og skrive kode for å skru av og på denne. Uten å bruke hjelpemidler.
  • koble opp flere lamper til hver sin port på Arduino-brettet
  • bruke variabler for å gjør koden enklere å endre.
  • bruke FOR-løkker for å gjenta linjer med kode og endre på variabler.