P2 – Lyd – 2 : Variabler for toner

I steden for å prøve å pugge hvor mange svinginger det er i hver tone, så kan vi legge inn dette som variabler slik at det blir enklere å programere Arduinoen til å spille vanlige toner.

 

Klarer du å få arduinoen til å spille “Lisa gikk til skolen”?