P3 – 1 – Sensorer / Input

Til nå har vi kun sendt strøm ut fra Arduinoen for å få lamper til å blinke og høytalere til å pipe. Nå skal vi se på hvordan vi kan koble til komponenter og lese av verdier fra disse slik at vi kan bruke knapper, brytere, lyssensorer, bevegelsessensorer, temperaturfølere og mye mer.

Vi begynner med noe som kalles et potesiometer (skrubryter).

Kobling av potiensiometer

Programering av potensiometer