P3 – 3 – Map funksjonen

Potensiometere kan justere verdien som registreres av Analogporten fra 0 til 1023, men det er jo ikke alltid at vi ønsker å bruke et tall mellom 0 og 1023. Hva gjør vi hvis vi vil ha en delay mellom 200 og 2500 ? Jo vi bruker map funksjoen!

 

En liten bonus (Ny sensor: Lyssensor)

Utfordring

Klarer du å kombinere koblingen for flere LED pærere med koblingen for potensiometeret slik at du kan lage et lysshow der du kan justere hastigheten?