LCD DISPLAY

rodland   October 23, 2016   No Comments on LCD DISPLAY

KOBLING

PROGRAMMERING

OBS! Før vi kan begynne å programmere med LCD display må vi legge til et nytt bibliotek med koder i arduinoprogrammet hvis det ikke er der fra før. Klikk på Skisse og Inkluder Bibliotek. Hvis du ser NewLiquidCrystal i listen er biblioteket allerede lagt til og du kan hoppe over dette. Hvis ikke må du velge Legg til .ZIP Bibliotek.

Bla deg fram til Elevfelles og finn mappen Valgfag og velg filen LiquidCrystal_I2C.zip