Reaction!

rodland   October 30, 2016   No Comments on Reaction!

Dette spillet er for to spillere og det er om å gjøre å reagere fortest.

KOBLING

PROGRAMMERING

KODE

int knappA = 3; 
int knappB = 2;

int ledA = 12;
int ledB = 4;

int ledAON = 0;
int ledBON = 0;

int gameLed = 7;

int tid = random(150,700);

void setup() {
 pinMode(knappA, INPUT);
 pinMode(knappB, INPUT);
 pinMode(ledA, OUTPUT);
 pinMode(ledB, OUTPUT);
 pinMode(gameLed, OUTPUT);

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(knappA), trykkA, RISING);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(knappB), trykkB, RISING);
}

void trykkA(){
 if(tid < 1 && ledBON == 0){
  ledAON = 1;
 }
}

void trykkB(){
 if(tid < 1 && ledAON == 0){
  ledBON = 1; 
 }
}


void loop() {
 
 if(ledAON == 1){
  digitalWrite(ledA, HIGH);
 }

 if(ledBON == 1){
  digitalWrite(ledB, HIGH);
 }
 
 if(tid > 0){
  digitalWrite(gameLed, HIGH);
  delay(30);
  tid--;
 } else {
  digitalWrite(gameLed, LOW);
  delay(30);
 }
}

 

 

Ideer til videreutvikling

 • 3 led lamper på hver side som viser poeng (første man til 3).
 • LCD skjerm som viser poeng og reaksjonstiden
 • Spill for 3 spillere.
  • “Gris” variant, der den siste som trykker mister poeng.