Tips & Triks

rodland   December 4, 2016   No Comments on Tips & Triks

Strukturen i Arduino-program

Del 1: toppen av programmet.

Sette opp variabler som skal brukes i programmet

Hente inn andre biblioteker som gjør det enklere å kode f.eks LCD-skjerm.

Del 2: void setup()

Husk: Setup kjøres en gang i det arduinoen starter.

pinMode for å sette opp hvilke porter på arduinoen som skal være output / input (f.eks lamper eller knappper)

Serial.begin(9600); Hvis du vil sende data tilbake til PCen. Kan være veldig nyttig for å se hvilke signaler Arduinobrettet får inn fra ulike sensorer.

Sette opp LCD skjerm.

Del 3: void loop()

Husk: Loop kjøres om og om igjen så lenge arduinoen har strøm.

Typiske funksjoner:

digitalRead: Lese fra arduinoport.
digitalWrite: Skru av og på spenning på en arduinoport
delay: ta en pause i et gitt antall millisekunder
tone: Sende en tone til en høytaler
for: Lage en løkke som endrer seg litt for hver (f.eks telle opp eller ned)
if(sjekk om dette er sant): Hvis det er sant, kjøres koden ellers hopper den over koden.

Variabler

Variabler deklareres (settes opp) i toppen av programmet dersom dette er en variabel som programmet skal huske på hele tiden. Eksempler på ting som kan være variabler kan være portnummeret en lampe eller knapp er koblet til, det kan være poengene man har fått i et spill, det kan være en variabel som styrer hvor fort eller tregt programmet ditt skal kjøre og veldig mye mer.

int betyr at variabelen er et heltall.
float betyr at variabelen er et desimaltall
char betyr at variabelen en en eller flere bokstaver.

int poeng = 0; //lager variabelen poeng og setter den til 0; 

int lampe = 7; //lager en variabel lampe og setter den til 7, 
i resten av programmet kan vi da bruke variabelen "lampe" isteden 
for tallet 7. Dersom du vil endre på koblingen din og koble lampen 
til port nr. 3 senere kan du da bare endre variabelen og slippe 
og gå gjennom hele programmet ditt.

En LED-lampe

Vi antar at lampen er koblet til port nr. 8.

int lampe = 8; 

void setup(){
  pinMode(lampe, OUTPUT);  // forteller arduinoen at port nr 8 skal være utgang. 
}

void loop(){
  digitalWrite(lampe, HIGH); // Setter spenningen til HØY på utgang 8. 
}