Tips til terningoppgaven

Noen tips til hvordan programmet til terningen kan se ut:

int led1 = 8;
int led2 = 9; 
int led3 = 10; 
...

int knapp = 5; //variabel for hvilken port knappen er koblet til. 
int status; //variabel som skal holde rede på hvilken posisjon knappen har. 

int tall; //variabel som skal holde rede på hvilket tall terningen skal vise. 


void setup(){
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 ...
 pinMode(knapp, INPUT);
}

void loop(){
 status = digitalRead(knapp); //leser verdien til knappen. 

 if(status == HIGH){
  // Hvis status er HIGH betyr det at knappen er trykket ned. Inni disse
  // krøllparentesene kan du skrive hva som skal skje når knappen er trykket. 
  // Tips: Trekk nytt tall og lagre det i variabelen tall. 
  // Tips: Skru av alle lampene slik at terningen blir "nullstillt".
 }

 if(tall == 1){
  // Hvis tall er 1 så skal første lampen skrus på. 
 }

 if(tall == 2){
  // Hvis tall er 2 så skal de to første lampene skrus på. 
 }

}